INMATNINGSENHET FÖR SKOTTKÄRRA

SoRoTo® Transportband är alltid utrustad med en standardinmatningsenhet. Dessutom erbjuder vi en bred SoRoTo® inmatningstratt för lastning med skottkärra.

SE ANDRA TILLBEHÖR