ARTIKELNR.: SA120

VILKEN VISP BÖR JAG ANVÄNDA?

ask us

SA120 Visp

SOROTO® VISPAR MED KVALITET

SoRoTo® har utvecklat en ny generation av vispar utan spill och snabbare blandningshastighet.

NY DESIGN SOM ÖKAR EFFEKTIVITETEN

Den konformade utformningen av GA- och SA-serien följer den lutande innersidan av baljan. Således är det möjligt att hålla vispan i upprätt läge och fortfarande skrapa baljans innersida.

Detta eliminerar nödvändigheten för operatören att vrida ryggen. Det upprättstående läget eliminerar även spill.

Den konformade konstruktionen innebär att vispan blandar 15-20% snabbare än konventionella vispar.

NÄR DU SKA VÄLJA EN VISP FRÅN SA-SERIEN

Vispar från SA-serien finns i två versioner, vridna medurs och moturs:

  • SA 120 Negative vrids moturs. Följaktligen kommer den att pressa materialet nedåt. Den är mest lämplig för prod