HUR MONTERAS DUST CONTROLLEREN PÅ MIN TVÅNGSBLANDARE?

Den smarta SoRoTo® Dust Controlleren, som begränsar farliga dammgener, är lätt att installera.

Dammkontrollen är monterad på gallertratten, där i vissa fall hål borras för både dammsugare och montering av Dust Controlleren.

Du behöver följande verktyg:

  • Borr / skruvdragare
  • 4 mm borrbit
  • 7 mm borrbit
  • permanenta markörer

Följ instruktionerna nedan eller titta på videon.

  1. Du börjar med att montera delar av Dust Controller. På de små 230 V-maskinerna finns det 3 delar; på de stora 400 V-modellerna finns det 5 delar.
  2. Lossa Dust Controlleren löst inuti gallertratten.
  3. Lyft den något och markera hålen på motsatt sida av gallertratten.
  4. Dust Controlleren tas bort och sedan borrar du - först med en 4 mm borr, sedan borrar du med en 7 mm borr.
  5. Dust Controlleren är monterad med en skruvmejsel - först lätt skruvad i alla hål och sedan dra åt.
  6. Sedan kan vakuumslangen läggas till och du kan börja blanda.


OBS! Vi rekommenderar att dammsugaren placeras i ett separat eluttag - inte den på tvångsblandaren. Den plågar onödigt strömmen, och i händelse av strömavbrott är blandaren den som kommer att stängas av först.