BÖR JAG BYTA UT MIN SÄKERHETSBRYTARE MED EN NY ELLER GAMMAL?

Den gamla säkerhetsbrytaren (1011) med tryckknapp ser ut så här:

Det är också möjligt att få gummiskyddet (1011a) till den:

Den nya säkerhetsbrytaren (1011N) med svängarm ser ut så här: