VILKEN INKLINERINGSGRAD TILLÅTER MITT TRANSPORTBAND?

Graden har att göra med hur lätt materialet är- och dess form. Men du kan använda bilden nedan som en tumregel.

Lutning

X-axeln hänför sig till transportbandets längd, och Y-axeln är höjden.

Hældningsskema