Diamantblad

Vi har moderna diamantblad i flera utföranden: tandade, helt vinklade med eller utan spår och bladstål (stamblad) försedd med hål.

Det tandade bladet säkerställer att vatten och luft kan rinna in mellan segmenten under skärningen så att bladet svalnar.

Det helkantade bladet är utformat för att skäras i keramik och klinker. Det är bra för snabb och exakt skärning och spåren tillför luft.

Om bladet är försedd med hål i stambladet är det ett tyst blad. Hålen i stambladet säkerställer att diamantbladet inte vibrerar och således sjunger medan du skär i betong, granit, tegel eller liknande.