EXTRA TILLBEHÖR FÖR SOROTO® TVÅNGSBLANDARE


Vill du minimera dammfel? Optimera flödesförhållandena? Effektivisera blandningen av murbruk? Vill du blanda stenigt material?

Vi har tillbehör till din tvångsblandare.