VAR STÅR SERIENNUMMRET PÅ MIN TVÅNGSBLANDARE?

Se bilden nedan: