MIN TVÅNGSBLANDARE STARTAR INTE...

Instruktioner för att kontrollera varför din tvångsblandare inte startar:

  • Kontrollera sladden från väggen till maskinen. Finns det några skador? Är maskinen ansluten till rätt ström? Kontrollera också om sladden fungerar med en annan maskin.
  • Se till att sladden inte är mer än 10 m lång. Om du använder en kabeltrumma, se till att sladden är helt utdragen.
  • Om din tvångsblandare är en av de större, dvs. en 200L eller en 300L tvångsblandare, kontrollera fasomkopplaren och justera vid behov.
    Justering av fasomkopplare.
  • Kontrollera att rutnätlocket är helt stängt och att säkerhetsbrytaren är aktiverad. Maskinen startar inte med ett öppet rutnätslock eller en inaktiverad säkerhetsbrytare. Om säkerhetsbrytaren är för lös eller hård startar maskinen inte heller.
    Justering av säkerhetsbrytaren.
  • Kontrollera den termala kretsbrytaren. Om den syns på omkopplaren med start/stopp-knapparna, tryck då in den och vänta 30 sekunder. Tryck sedan på start igen.

Om du har provat allt detta och den fortfarande inte startar kan det vara en kondensator eller hela omkopplaren som är trasig. Maskinen bör då skickas till en tekniker eller elektriker som känner till SoRoTo® maskiner. Prata med din lokala återförsäljare.