VAR SITTER SERIENR PÅ MITT TRANSPORTBAND?

Serienr på ett SoRoTo®Transportband är placerat bakom motoromkopplaren på strömremsan.
Se bild nedanför
OBS: De första 6 siffrorna anger datumet transportbandet byggdes.